Академія фізичного виховання ім. Е.Пясецького – державна вища школа в Познані, яка готує висококваліфіковані кадри з практичних спеціальностей для потреб фізичного і оздоровлюючого виховання, реабілітації, змагального спорту, туризму та рекреації.

Детальніше про університет

Перелік факультетів і спеціальностей з підготовки освітніх рівнів Бакалавр та Магістр:

Фізична культура
освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр:
спортивний інструктор (студент отримує посвідчення спортивного інструктора з обраної дисципліни)
коригувально – компенсаційна гімнастика
фізичне виховання в диспозиційних групах

освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр:
тренер (студент отримує розряд тренера другого класу з обраної дисципліни)
адаптована фізична активність
коригувально – компенсаційна гімнастика
фізичне виховання в диспозиційних групах

Фізіотерапія
освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр і Магістр:
фізіотерапія геріатрії
фізіотерапія спорту
фізіотерапія хвороб ХХІ ст.
фізіотерапія SPA

Спорт
освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр і Магістр:
спортивний менеджмент
спорт людей з обмеженими можливостями
персональний тренер
тренер з фізичної підготовки
аналіз тренування і спортивної боротьби

Туризм і рекреація
освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр:
готельна справа
обслуговування в туризмі
рекреація
культурний туризм
дієтетика в туризмі і рекреації
екотуризм

освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр:
анімація дозвілля
екотуризм
міжнародний туризм
гастрономія в туризмі