Детальніше про ВНЗ

Сучасна система освіти у Вищій школі іноземних мов означає самостійний вибір більшості предметів. Студенти самі формують свою освітню програму. Вони можуть вносити зміни в програму на кожному курсі навчання та самостійно обирати близько 40% освітньої програми. А саме:

англійська філологія;
німецька філологія;
іспанська філологія;
романська філологія;
японська філологія.

Обрану філологію студенти можуть доповнити професійним чи мовним освітнім блоком. Таким чином, вони отримують всебічну освіту, що дає великі можливості на ринку праці. Можна обрати наступні блоки:

туризм
журналістика
інформатика
Higher National Diploma In Business
Англійська мова (початковий та середній рівні)
Німецька мова (початковий та середній рівні)
Іспанська мова (початковий та середній рівні)
Французька мова (початковий та середній рівні)
Італійська мова (початковий рівень)
Російська мова (початковий рівень)
Швецька мова (початковий рівень)
Японська мова (початковий рівень)

Навчання за кордоном

Студенти, які оберуть програму 2+2, два роки можуть навчатися у Вищій школі іноземних мов, а потім – ще два роки в University of Bedfordshire в м. Лутон (Великобританія). Таким чином, кожен студент має змогу отримати подвійну освіту:

польський диплом бакалавра англійської філології у Вищій школі іноземних мов;
англійський диплом BA Hons на відділі English Language Studies.

Студенти можуть подати заяву на отримання позики, яка дозволяє повністю покрити витрати, пов’язані з навчанням.

Річне або семестрове навчання за кордоном

Програму здійснює University of Bedfordshire (Великобританія). На час навчання в м. Лутон студентам надається академічна відпустка. Після повернення вони продовжують навчання в Вищій школі іноземних мов і готують дипломну роботу.

Higher National Diploma in Business. Один ВНЗ – два дипломи.

Диплом HND in Business може отримати кожен студент Вищої школи іноземних мов, який успішно завершив англомовну програму HND, що охоплює 16 тематичних блоків у сфері маркетингу, новітніх стратегій управління бізнес-процесами чи персоналом. Навчання проходить в Польщі.