10848956

Державна вища школа професійної освіти ім. Яна Амоса Коменського (PWSZ) розпочала свою діяльність 1 липня 1999 р.

PWSZ це найбільший в Лешні та Лещинському регіоні вищий навчальний заклад та популяризатор знань і різних форм культури. Школа є також важливим конференційним центром міста.

У школі навчається близько 2,5 тисячі студентів. Пропонує широкий вибір напрямків та спеціальностей різних профілів навчання. Кілька років успішно функціонують післядипломні студії з різноманітних спеціальностей та курси підвищення кваліфікації. Після закінчення навчання студенти отримують кваліфікаційний рівень Бакалавра або Інженера з можливістю продовження навчання в магістратурі у будь-якому з університетів Польщі. Більшість випускників обирає познанські університети, з якими PWSZ ім. Я.А.Коменського в Лешні має угоди про співпрацю:

43083477

Університет ім. А.Міцкевича,
Академія музична ім. I. Падеревського,
Економічний університет,
Природничий університет,
Академія фізичного виховання ім. E. Пясецького
Політехніка познаньська.
 

Інститути:
 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИLogoAmos
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ