default

Навчальний заклад постав на базі Великопольської медичної школи, користуючись традицією та досвідом навчання техніків фізіотерапії, техніків масажистів, техніків фармацевтів, професійних терапевтів і техніків стоматології. Чудовий викладацький склад, який створюють найкращі викладачі-теоретики та практики зробили можливим динамічний розвиток навчального закладу.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii розробляє освітні програми з урахуванням потреб ринку праці і таких, що базуються на наданні практичних вмінь з використанням найсучаснішої техніки.

Perspektywy 2011